SL-5423,MIA DROP

KSh 21995
SMOKED GLASS

Colour: White